Antwoord op uw vraag!

Projecten

$breadcrumb)); ?>

Onttrekken schoollokalen

Dit dossier heeft betrekking op de toenemende leegstand op basisscholen.

$breadcrumb)); ?>

Realisatie Multifunctionele Accommodatie (MFA)

Dit project omvatte de herhuisvesting van circa 32 verenigingen. De bestaande locatie werd verkocht en op de nieuwe locatie moest ver-/nieuwbouw worden gerealiseerd.

$breadcrumb)); ?>

Realisatie sporthal

Dit project omvatte de nieuwbouw van een sporthal.

Als adviseur had ik als taak het maken van de vertaalslag van het pakket van eisen en gecalculeerde bouwkosten naar realisatie.

$breadcrumb)); ?>

Verkoop gemeentelijk pand

Dit project omvatte de verkoop van een leegstaand gemeentelijk pand, waarvoor geen nieuwe functie meer was.

$breadcrumb)); ?>

Sloop Phillips complex

Dit project omvatte de sloop van een voormalige productielocatie van Phillips, vanwege leegstand en beoogde herontwikkeling  van de locatie.