Antwoord op uw vraag!

Overheid

Richard Custers, de oprichter en eigenaar van Sagitar, is sinds 1995 actief binnen de gemeentelijke overheid. In de beginjaren was de dienstverlening gericht op de lokale belastingen, de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en waardebepaling van gemeentelijke eigendommen voor verzekeringsdoeleiden.

Sinds 2003 is dit verbreed naar advisering over en management van het lokale (maatschappelijk) vastgoed.

Sagitar staat voor advisering met een missie: resultaten behalen met een mensgerichte toewijding.

U bent hier