Antwoord op uw vraag!

Sloop Phillips complex

Dit project omvatte de sloop van een voormalige productielocatie van Phillips, vanwege leegstand en beoogde herontwikkeling  van de locatie.

Als projectleider verzorgde ik de aanbesteding en voerde directie over de sloop van de gebouwen, was verantwoordelijk voor coördinatie van het werk, het organiseren van werkoverleggen en overdracht naar de afdeling openbare ruimte (na oplevering sloop).    

U bent hier

Opdrachtgever 
Gemeente Deurne, afdeling Economie en Projecten
Van 
2010
Tot 
2011