Antwoord op uw vraag!

$breadcrumb)); ?>

Sagitar is actief in binnen de overheid en andere branches

Sagitar is Richard Custers

Ik beschik over:

  • 20 jaren ervaring in zakelijke dienstverlening
  • 10 jaren internationale marketing- en saleservaring (B2B)
  • 10 jaren leidinggevende ervaring (management en directie)

In deze jaren was ik onder meer commercieel manager en directielid, waarbij ik verantwoordelijk was voor (en uitvoering gevend aan) de commerciële strategie en het presenteren daarvan, het opstellen en implementeren van marketingplannen en-acties, aansturing van de accountmanagers en het onderhouden van de key-accounts. In de periode 2000-2004 ben ik in deze functie veelvuldig in België, Duitsland en de USA geweest met het oog op marktverkenning, introductie van onze producten en netwerken.

Als leidinggevende manager heb ik ervaring in organisaties (en afdelingen daarvan) met 5 tot 250 medewerkers. Daarbij ben ik met operationele, financiële en beleidsmatige werkzaamheden bezig geweest als ook met het implementeren van ISO kwaliteitsprotocollen en oprichting en kwaliteitscertificering van een opleidingsinstituut.

Ik ben gecertificeerd taxateur roerende en onroerende zaken (NRVT). In deze rol ben ik actief met waardering van private eigendommen voor financiering- en investeringsdoeleinden, waardering van gemeentelijke eigendommen (gebouwen en boedel) ex artikel 7:960 BW (opstalverzekering) en advisering aangaande onderliggende verzekeringspolissen.

Als adviseur van organisaties ben ik doende met structurering, ontwikkeling en verbetering van administraties, teams en afdelingen.

Icon 
Volgorde 
2