Antwoord op uw vraag!

Realisatie Multifunctionele Accommodatie (MFA)

Dit project omvatte de herhuisvesting van circa 32 verenigingen. De bestaande locatie werd verkocht en op de nieuwe locatie moest ver-/nieuwbouw worden gerealiseerd.

Als voorzitter van de werkgroep coördineerde ik de tijdelijke huisvesting in een leegstand gemeentelijk pand. Daarnaast adviseerde en begeleidde ik de overkoepelende stichting ten aanzien van de toekomstige exploitatie.  Tussentijds had ik veelvuldig contact met de verenigingen en verzorgde ik presentaties op locatie om de voortgang en de ontwikkelingen te delen met de betrokkenen.    

U bent hier

Opdrachtgever 
Gemeente Deurne, afdeling Economie en Projecten
Van 
2011
Tot 
2012