Antwoord op uw vraag!

Onttrekken schoollokalen

Dit dossier heeft betrekking op de toenemende leegstand op basisscholen.

Als adviseur ben ik verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de schooldirecties en betrokken gebruikers. Daarnaast begeleid ik de school met het oog op doelmatige oplossingen  voor de lege lokalen. Dit kan door middel van herinrichting van de school, onttrekken van lokalen en zoeken naar mogelijkheden voor verhuur en of medegebruik. Toepassing van de Wet op het Primair Onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol evenals de gemeentelijke verordering huisvesting onderwijs. 

U bent hier

Opdrachtgever 
Gemeente Roerdalen, Afdeling Leefomgeving
Van 
2013
Tot 
2014