Antwoord op uw vraag!

Management

Ook al beweegt vastgoed op zichzelf niet, het is vaak toch in beweging. Ontwikkelingen in de samenleving, politieke keuzes, economische conjunctuur en in de afgelopen jaren toenemende duurzaamheidsambities hebben invloed op beslissingen over vastgoed. Daarbij maakt het niet uit of doelstellingen financieel of maatschappelijk gericht zijn.

Sagitar beantwoordt uw vraag over optimaal beheer van de vastgoedportefeuille. De eerste stap hierbij is inventarisatie, zowel van de feitelijk aanwezige gebouwen als ook de positie ervan in de organisatie. We coördineren herbestemming van gebouwen, ontwikkeling van accommodaties en de aansturing van vastgoedteams. We houden uw einddoelen voor ogen en bewaken de maatschappelijke context.

Sagitar voert projectmatige opdrachten uit en ondersteunt met interim management. Door jarenlange leidinggevende ervaring in de commerciële en non-profit sector, in verschillende organisatieculturen, hebben we oog voor behoud van het goede en helpen we met het verkrijgen van draagvlak voor verbeteringen.  

U bent hier