sgtr_slide_01.jpg
Een turbulente markt vraagt om iemand die het overzicht houdt.
sgtr_slide_02.jpg
Rechtlijnig vastgoedbeleid vraagt om iemand die de pieken en dalen ziet.
 • Een uitdagende markt. Sagitar biedt oplossingen.

  Als adviseur en manager is Richard Custers onder de naam Sagitar, de afgelopen jaren actief als vastgoedspecialist voor gemeenten. Het accent ligt hierbij op de processen rondom fusering en privatisering van maatschappelijke accommodaties, (her)huisvestingsprojecten als gevolg van (de)centralisering van functies, contractmanagement en bestuurlijke advisering bij de uitvoering van accommodatiebeleid. 

 • Sagitar kent uw branche.

  Sagitar is actief in binnen de overheid en andere branches

  Sagitar is Richard Custers

  Ik beschik over:

  • 20 jaren ervaring in zakelijke dienstverlening
  • 10 jaren internationale marketing- en saleservaring (B2B)
  • 10 jaren leidinggevende ervaring (management en directie)

  In deze jaren was ik onder meer commercieel manager en directielid, waarbij ik verantwoordelijk was voor (en uitvoering gevend aan) de commerciële strategie en het presenteren daarvan, het opstellen en implementeren van marketingplannen en-acties, aansturing van de accountmanagers en het onderhouden van de key-accounts. In de periode 2000-2004 ben ik in deze functie veelvuldig in België, Duitsland en de USA geweest met het oog op marktverkenning, introductie van onze producten en netwerken.

  Als leidinggevende manager heb ik ervaring in organisaties (en afdelingen daarvan) met 5 tot 250 medewerkers. Daarbij ben ik met operationele, financiële en beleidsmatige werkzaamheden bezig geweest als ook met het implementeren van ISO kwaliteitsprotocollen en oprichting en kwaliteitscertificering van een opleidingsinstituut.

  Ik ben gecertificeerd taxateur roerende en onroerende zaken (NRVT). In deze rol ben ik actief met waardering van private eigendommen voor financiering- en investeringsdoeleinden, waardering van gemeentelijke eigendommen (gebouwen en boedel) ex artikel 7:960 BW (opstalverzekering) en advisering aangaande onderliggende verzekeringspolissen.

  Als adviseur van organisaties ben ik doende met structurering, ontwikkeling en verbetering van administraties, teams en afdelingen.

 • Expert tips: voorbereid aan de slag.

  Zo krijgt u grip op uw vastgoedportefeuille. Sagitar gebruikt het 3-stappenplan en helpt u op weg naar maximale performance.

  Stap 1: inventariseer uw eigendommen vanuit alle beleidsdomeinen.

  Stap 2: breng de basis op orde door toepassing van een duidelijke structuur met actuele informatie.

  Stap 3: zet uw vastgoed optimaal in, op basis van beleidsdoelen en bestuursopdrachten.

  Geïnteresseerd? Neem contact met ons op en u krijgt vrijblijvend toelichting.